Workshop comorbiditeit en verslaving

Op 13 oktober gaf Loes Marquenie, klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij Jellinek TOPGGz, een workshop over comorbiditeit bij verslaving op de landelijke dag van Verslavingskunde Nederland.

Een verslaving is een complexe stoornis en gaat vaak gepaard met andere stoornissen. Ongeveer de helft van de cliënten die voor alcoholverslaving in behandeling komt, heeft ook te maken met angst- of stemmingsstoornissen. Dit maakt de behandeling van verslaving uitdagender, zowel voor cliënt als behandelaar.

Een belangrijke ’takehome message’ uit de workshop was dat de behandeling van deze bijkomende stoornissen een positief effect heeft op die specifieke stoornissen, maar geen extra effect heeft op de verslaving zelf.

Een ander belangrijk aandachtspunt in de workshop was dat bij diagnostisch onderzoek naar ADHD en PTSS bij verslaving geen onthoudingsperiode van middelen nodig is. Deze stoornissen zijn betrouwbaar te diagnosticeren, ook wanneer iemand nog alcohol en/of drugs gebruikt. Voor alle andere stoornissen is wel een korte periode van onthouding van middelen nodig om uit te sluiten dat de stoornis wordt veroorzaakt door middelengebruik.