Webinar over PTSS & Verslaving: TOPGGz onderzoek naar optimaliseren van behandeling

Op 19 april 2022 tussen 12:00-13:00uur organiseert de Academische Werkplaats Verslaving een webinar over PTSS & Verslaving. PTSS komt voor bij ongeveer 20-25% van de cliënten in de verslavingszorg voor en deze combinatie gaat gepaard met ernstiger verslavingsproblematiek en meer fysieke gezondheidsklachten, psychische klachten en interpersoonlijke problemen. Hoewel er evidentie is dat traumagerichte behandeling bij cliënten met verslaving effectief is, lijken de behandeleffecten minder gunstig dan bij cliënten zonder verslaving. Bij klinisch onderzoek naar PTSS is middelenproblematiek vaak een uitsluitcriterium, en er is daarom erg weinig bekend over PTSS- en verslavingsbehandeling.

Bij Jellinek loopt momenteel een gerandomiseerde klinische trial waarin de effectiviteit van Prolonged Exposure, EMDR en Imagery Rescripting worden onderzocht bij cliënten met PTSS en verslaving (Treatment Of PTSD in Addiction: TOPA trial). In deze trial onderzoeken we ook of het de voorkeur heeft om PTSS en verslaving tegelijkertijd te behandelen of na elkaar. Aan de hand van voorlopige baselinedata, praktijkvoorbeelden, de meest recente wetenschappelijke bevindingen en een Q&A geven Prof. Dr. Anneke Goudriaan, Dr. Marleen de Waal en promovenda en Sera Lortye in deze webinar een overzicht van wat er bekend en onbekend is op het gebied van PTSS bij verslaving.

Schrijf je hier in: https://forms.office.com/r/ehMuE9bdTS

Kan je niet live aanwezig zijn? De webinar zal achteraf beschikbaar worden gesteld om terug te kijken voor ingeschreven deelnemers.