Beeldbellen even effectief als traditionele behandeling bij Jellinek?

“I would like to share with you that your article has been chosen to be 1 of 4 articles that will be summarized on our ‘yellow page’ at the beginning of the November 2023 issue.”. En dát was natuurlijk prachtig nieuws voor de auteurs van het onderzoeksartikel over non-inferiority van beeldbellen bij Jellinek. Dit onderzoek van Edwin de Beurs, Clara Rademacher, Matthijs Blankers, Jaap Peen, Jack Dekker en Anneke Goudriaan is gepubliceerd in het tijdschrift ACER. ACER staat voor ‘Alcohol: Clinical and Experimental Research’. Dit is een wetenschappelijk tijdschrift en onlineplatform over onderzoek naar alcoholmisbruik en de behandeling ervan.

In het onderzoek is gekeken naar een behandeling middels beeldbellen tijdens COVID-19-maatregelen versus meer traditionele behandeling, face-to-face in een behandelkamer.

Er waren – in vergelijking met de behandelingen die zijn uitgevoerd vóór COVID-19 – geen minder goede resultaten van behandelingen die tijdens de lockdown voornamelijk of gedeeltelijk via beeldbellen werden uitgevoerd. Ook het aantal cliënten die stopten met de behandeling was ongeveer gelijk. Waar wel een verschil in zat, was de gemiddelde behandelingsduur bij de verschillende behandelingen. Een behandeling die gedeeltelijk of volledig tijdens de COVID-19-pandemie werd uitgevoerd, duurde over het algemeen langer.

Lees het artikel hier: Alcohol use disorder treatment via video conferencing compared with in‐person therapy during COVID‐19 social distancing : A non‐inferiority comparison of three cohorts – Beurs – Alcohol: Clinical and Experimental Research – Wiley Online Library