Het verhaal achter de verslaving

 

The Amsterdam Institute for Addication Research vindt het belangrijk om naast het vele onderzoek dat zij uitvoert naar patiëntgericht verslavingsonderzoek en een drijvende kracht te zijn achter een verslavingsbehandeling die is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en onderzoek, ook meer achtergrond te geven bij waarom we hier mee bezig zijn.

Het is niet alleen belangrijk om op een wetenschappelijke manier bezig te zijn met verslavingszorg. Het is even zo belangrijk om de menselijke maat, het menselijke aspect, in ogenschouw te nemen. Om die reden is het AIAR gestart met het publiceren van een serie verhalen over verslaafden. De eerste is hier gepubliceerd.

We hopen de komende periode meer van dit soort verhalen te kunnen delen met het grote publiek. Het maakt ons werk meer menselijk. En we hopen op die manier ook het effect van ons onderzoek meer duiding te kunnen geven.

Uiteindelijk doen we het allemaal om ervoor te zorgen dat mensen met een verslaving, die zo snel mogelijk onder controle krijgen en opnieuw op een normale manier door het leven kunnen gaan. Ons onderzoek biedt daarvoor de handvatten.

Met het publiceren van dit eerste verhaal, willen we ook andere verslaafden oproepen hun verhaal met ons te delen. De eerste persoon die zijn verhaal deelde vond het niet erg om met naam en toenaam genoemd te worden. Het anoniem publiceren van een verhaal behoort echter ook tot de mogelijkheden. Zo lang het AIAR het maar kan verifiëren.

We hebben daarnaast een oproep geplaatst bij de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling van het Amsterdam Brain and Cognitive Sciences (ABC) om de personen die daar onderzocht worden te informeren over de mogelijkheden die er bestaan om hun verhaal hier te doen. De eerste geïnteresseerden hebben zich reeds gemeld.

Een secundaire reden waarom het AIAR zich bereid heeft gevonden de verhalen van verslaafden te delen, is omdat zij verwacht dat dit ook een positief effect kan hebben op de kans op terugval. We zijn in gesprek met het ABC van de UvA om te kijken of we hier een onderzoek voor op kunnen starten en de resultaten hiervan op een later moment kunnen publiceren.

 

Voor nu is het primaire doel van dit project om verslaafden een platform te geven hun verhaal te vertellen. De gemeente Amsterdam  is blij met het initiatief. Woordvoerder Marjolijn van Goethem over het initiatief: “Amsterdammers zijn gebaad bij het leren van inzichten van andere mensen. Er is een grote kwetsbare groep in Amsterdam die met dit soort initiatieven het juiste pad kan blijven volgen.”

 

Ondertussen heeft het AIAR een project opgestart om te kijken of dit initiatief landelijk kan worden uitgerold. Er zijn meerdere verslavingsinstanties in Nederland die interesse hebben getoond in het initiatief van AIAR. “We zijn op dit moment aan het kijken hoe en in welke vorm we dit verder zouden kunnen uitrollen” aldus Prof. Dr. Hans Knol, een van de onderzoekers verbonden aan het AIAR.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *