Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1. Wat is het AIAR?
Het AIAR is een afkorting van Amsterdam Institute for Addiction Research. Het AIAR is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut op het gebied van verslaving en verslavingszorg.

2. Wat zijn de openingstijden van het AIAR?
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Voor meer details, zie de adresinformatie op de contactpagina van de website.

4. Hoe groot is het instituut?
Bij het AIAR werken 15mensen. Daarnaast zijn er nog 8 onderzoekers aan het instituut verbonden die werkzaam zijn in verschillende instellingen voor verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg.

5. Hoe lang bestaat het AIAR?
In 1993 hebben AMC en Jellinek gezamenlijk het AIAR opgericht. De financiÄ—le basis voor de eerste jaren werd gelegd door een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid.

6. Wat is het doel van het AIAR?
Het AIAR verricht patiÄ—ntgebonden wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verslaving, met de nadruk op de effectiviteit van behandelmethoden. Hiernaast streeft het AIAR ernaar om regelmatig wetenschappelijke publicaties te laten verschijnen in gerenommeerde tijdschriften.

7. Hoe is de samenstelling van het personeel?
Aan het AIAR zijn twee hoogleraren verbonden, een universitair hoofddocent en een senior onderzoeker. Daarnaast kent het instituut nog onderzoekers en onderzoeks-assistenten. Tenslotte hebben we een secretarieel medewerker een databeheerder en een trainer in dienst.

8. Hoe productief is het AIAR?
Op dit moment lopen er ongeveer 20 onderzoeksprojecten bij het AIAR. Jaarlijks zijn de AIAR-medewerkers betrokken bij ongeveer 30 internationale en 30 nationale wetenschappelijke onderzoeken en vakpublicaties. Jaarlijks verschijnen er 4-8 proefschriften waar AIAR-medewerkers als (co)promotor bij betrokken zijn.

9. Wat voor soort onderzoeken worden er bij het het AIAR uitgevoerd?
Toen het instituut pas bestond lag de nadruk op de ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten zoals de EuropASI, op naturalistisch follow-up onderzoek onder alcoholverslaafden die bij de hulpverlening aanklopten en op onderzoek onder kinderen van verslaafden. Op dit moment lopen er een aantal experimentele of semi-experimentele onderzoeken naar de effecten van nieuwe behandelmethoden en onderzoeken naar de kwaliteit van behandelinstellingen. We hebben recent vier hoofdlijnen geformuleerd waarbinnen onze onderzoeksactiviteiten gegroepeerd zijn:

1. Gezondheidszorgonderzoek
2. Effectiviteit van behandelmethoden
3. Psychobiologisch determinantenonderzoek
4. Forensische en psychometrische studies

Ga naar de pagina onderzoeksprogramma van deze website, waar meer informatie te vinden is over deze onderzoekslijnen.