Diversen

Diversen

1. Tevredenheid van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg: determinanten en causale relaties met behandelprogramma’s en met behandelingsresultaten.
Doel van het onderzoek:
Patiëntentevredenheid is een belangrijk effect van de zorg en wordt doorgaans gezien als een indicatie voor de kwaliteit van behandelingen. Om de resultaten van tevredenheidsmetingen te kunnen gebruiken als een maat voor kwaliteit van de zorg worden in dit onderzoek twee veronderstellingen getest: 1) De mate van tevredenheid wordt bepaald door de kwaliteit van de behandeling. 2) De mate van tevredenheid wordt bepaald door de resultaten van de behandeling.

Onderzoeksvragen:
In welke mate zijn de kenmerken van de patiënt, van de behandelaar en van de organisatie van invloed op de tevredenheid over de behandeling? Wat is de relatie tussen de kenmerken van het behandelprogramma en de tevredenheid? Hoe is de verhouding tussen behandelresultaten en patiëntentevredenheid?

Resultaten:
Nog niet beschikbaar.

Literatuur/ publicaties:
Nog niet beschikbaar.

2. Kraslotverslaving in Nederland.
Doel van het onderzoek:
Toen het kraslot in Nederland werd geïntroduceerd was er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de risico’s om aan dit nieuwe gokspel verslaafd te raken. Zodoende werd door de overheid epidemiologisch onderzoek geëist als voorwaarde voor de vergunning. Het doel is dus om er achter te komen in hoeverre het ‘krassen’ een risicofactor is voor het ontwikkelen van gokverslaving. Een tweede doel is het ontwikkelen van een onderzoeksinstrument voor het meten van de ernst van gokverslavingen.

Onderzoeksvragen:
Hoeveel kraslotverslavingen komen voor in Nederland? Hoe groot is het risico voor ‘veelkrassers’ om aan krasloten verslaafd te raken? Leidt deelname aan de krasloterij ook tot verslaving aan andere gokspellen?

Resultaten:
Uit het eerste deel van het onderzoek is gebleken dat kraslotverslaving in Nederland geen groot probleem vormt. Het aantal ‘unieke’ kraslotverslaafden (dat wil zeggen zonder verslaving aan andere vormen van gokken) wordt geschat op ongeveer 450.

Literatuur/ publicaties:
Nog niet beschikbaar.